Bransjegruppeoppdateringer til ECS Electrical Safety Unit

Nov 16, 2022 | Diverse


Bransjegruppeoppdateringer til ECS Electrical Safety Unit

Bygglederrådet innførte i 2015 krav til CSCS-partnerordninger som en del av Regjeringens Bygg 2025-strategi. Dette inkluderer en rekke krav som Electrotechnical Certification Scheme (ECS) må oppfylle som en CSCS-partnerordning, inkludert behovet for å ha en kvalifikasjon eller vurdering som oppfyller minste industristandarder.

Sammen med nye digitale teknologier utviklet gjennom dette, som CSCS Smart Check og ECS ​​Check-systemene, har det også vært et bransjeomfattende fremstøt for å oppgradere bransjen og sikre at folk er passende kvalifiserte og kompetente for rollene de utfører.

En av endringene for ECS som følge av dette var introduksjonen av ECS Electrical Safety Unit i 2018. Denne vurderingen ble utviklet for å gi en grunnleggende kunnskapsvurdering for de som arbeider med elektrotekniske systemer og ble hentet inn som en fleksibel og kostnadseffektiv måte å oppfylle kravene til minimumskvalifikasjons- og vurderingsstandarder for ECS-relatert disiplin og andre definerte korttyper.

Vurderingen dekker de vesentlige sikkerhetsaspektene for elektroteknisk arbeid i spesialiserte yrker, og spørsmål er basert på sikker arbeid av elektrotekniske fag som utfører tilhørende installasjonsarbeid, og vekt på å sikre at elektrisk installasjonsarbeid utføres av en kvalifisert ECS-kortholder.

Bekymret over en potensiell uklarhet i ordlyden til noen spørsmål og lavere beståttrater enn forventet, tok Joint Industry Board (JIB) kontakt med industrirepresentanter for å gjennomgå spørsmålsbankene og sikre at spørsmålene var korrekte, riktig konstruert og tydelige for brukerne.

Industrigruppen gjennomgikk spørsmålsbankene og delegatguiden. Dette resulterte i at en rekke spørsmål ble fjernet som utenfor omfanget, noen spørsmål ble endret for klarhet, og andre modifisert for passende nivå. Beståttprosenten for vurderingen er også satt til 70 % som mer i tråd med industriens forventninger til vurderinger av denne typen.

Den nye spørsmålsbanken ble satt i drift i slutten av oktober 2022, og beståttkarakterene har blitt bedre med flere positive tilbakemeldinger på nivået og relevansen til spørsmålene. Ytterligere promotering av relevant opplæring for Elsikkerhetsenheten vil pågå.

Det er ingen ekstra spørsmålskategorier, og opplæringen som tilbys dekket allerede det nødvendige omfanget for denne oppdateringen, så det er ingen nødvendige endringer i opplæringsleveringen. Denne prosessen skulle sikre riktig nivå, omfang og klarhet på spørsmålene.

Takk til CEDIA, Institute of Sound, Communication and Visual Engineers (ISCVE), Schneider Electric, Torpedo Factory Group, BGEN, J Brand Ltd, Navigator Productions and Learning Lounge for å gi tilbakemelding og løpende gjennomgang for spørsmålsbanken og støtte for ordningen .

Matt Nimmons, administrerende direktør, CEDIA EMEA, sa: “Sammen har vi oppnådd et positivt resultat som vil bidra til å øke bruken av ECS-kort i tråd med regjeringens konstruksjonsstrategi for å fremme sikkerheten på stedet og sikre at våre medlemmer er passende kvalifiserte og kompetente for rollene de oppfyller på stedet.»

Neil Voce MInstSCVE, president for ISCVE, sa: “Vi følte at JIB virkelig lyttet da vi henvendte oss til dem og deres revisjoner av spørsmålene om elektrisk sikkerhetsvurdering gjør dem virkelig relevante for sektorene våre medlemmer jobber i.”

Andy Reakes, JIB og ECS ​​Head of Growth, som ledet på denne oppdateringen, forklarte: “Denne typen industriledede prosesser er avgjørende for den fortsatte hevingen av standarder i den elektrotekniske sektoren, slik at industri og sluttbrukere har klar synlighet på forventningene til kvalifisert og kompetent personell som arbeider i hele det bygde miljøet. Vi vil fortsette å oppdatere rammeverk på tvers av det audiovisuelle og smarte hjemmeområdet som en del av arbeidet med å definere sektorspesifikke kompetanserammer, og ser frem til å bygge sterke partnerskap med lignende organisasjoner for å kollektivt forbedre utdanning, sikkerhet og produktivitet.»

For å finne ut mer om vurderingen av elektrisk sikkerhetsenhet, inkludert alternativer for opplæring, vennligst klikk her

Hvis din bedrift ønsker å delta i fremtidige økter for å oppdatere spørsmålsbankene, opplæringsleverandører som tilbyr støtte på dette området for markedsføring, eller du har andre tilbakemeldinger, vennligst gi oss beskjed på [email protected]

For mer informasjon, klikk herKilde

Solenergi |  Ekspert elektrisk blogg

Solenergi | Ekspert elektrisk blogg

24. mars 2023 Solcellepaneler er ikke bare for store eiendommer nå. Enten du er ute etter å gå utenfor nettet, ønsker å gi eiendommen din backup elektriske muligheter, eller bare ønsker å betale mindre (og muligens tjene penger) for strømregningene dine,...