Forskjellen mellom synkron og induksjonsmotor

Aug 23, 2022 | Diverse


Både synkron- og induksjonsmaskiner fungerer på AC-forsyning, dvs.; de er AC-maskiner. For AC-maskiner er det grunnleggende kravet å skape et rotasjonsmagnetisk felt slik at rotoren kan rotere, og energi kan oppnås. (mekanisk for motor, elektrisk for dynamo) Nå er forskjellen mellom en synkronmaskin og en induksjonsmaskin basert på hvordan rotasjonsmagnetfeltet utnyttes.

Motor

Trefasetilførselen, når den gis til statorviklingene, skaper et roterende magnetfelt. Nå er rotoren til en induksjonsmaskin en gruppe kortsluttede viklinger der det roterende magnetfeltet skal virke. Det underliggende prinsippet er elektromagnetisk induksjoni likhet med transformatorer – rotoren får en indusert strøm, det betyr – en strømførende sløyfe inne i magnetfeltet. Dette får rotoren til å rotere. Men hvis både roterende magnetfelt og rotor roterer i samme synkrone hastighet, vil det ikke være indusert EMF inne i rotoren, fordi feltet da vil være konstant i forhold til rotoren, og for rotasjon bør endring i fluks være der.

Dermed skjer rotasjonen med en “slip” mellom rotoren og statoren. Slippet refererer til rotorens manglende evne til å hamle opp med (hastigheten til) den roterende statormagnetfeltet. Dermed vil rotoren rotere, og utgang oppnås, hvis det er slip mellom rotor og stator magnetfelt. Dette er prinsippet for drift av en induksjonsmaskin.

Tenk nå på å bruke det roterende magnetfeltet ved å få en elektromagnet til å rotere som en rotor, som mates med en likestrømforsyning. I et slikt tilfelle vil maskinen kjøre i synkron hastighet, og denne maskinen kalles en synkron maskin. Det skal imidlertid bemerkes at på grunn av rotorens treghet, kan ikke rotorelektromagneten umiddelbart reagere på det roterende magnetfeltet. Det betyr at synkronmaskinen ikke starter av seg selv. For å gi startmomentet, ekstra vikling kalt “spjeldvikling” er gitt i rotor, som gjør synkron maskin ligner på en induksjonsmaskin under start. Når maskinen starter, låser rotoren seg naturlig med det roterende magnetfeltet og roterer i synkron hastighet. Dette betyr at under normale driftsforhold vil spjeldviklingen ikke føre strøm. (I likhet med rotorviklingen i en induksjonsmaskin ved synkron hastighet)

Forskjeller:

Her er noen få forskjeller mellom synkron og induksjonsmotorKilde