Fremtiden for elektrifisering av tunge maskiner

Jan 13, 2023 | Elbil og elbil ladere


Fremtiden for elektrifisering av tunge maskiner

Brenselcelleteknologi kan vinne over batterier

Mens elbiler for forbrukere har eksplodert i popularitet de siste årene, er tungt utstyr fortsatt en utfordring på grunn av strømbehovet. Batterier utgjør noen viktige utfordringer som alternative elektriske kjøretøykraftkilder kan løse.

Utfordringene med batterier

Elektrifisering av tungt maskineri og utstyr – i tillegg til forbrukerkjøretøy – er avgjørende for å minimere utslipp. FN-data viser byggebransjen står for 37 % av energi og prosessrelatert CO2 utslipp. En stor del av disse utslippene kommer utvilsomt fra tungt utstyr.

Jo større de er, desto vanskeligere blir det å elektrifisere med batterier som Caterpillar fant med denne 36-tonns gravemaskinen (foto: Ole Henrik Johansen/Tek.no)

Hovedfaktoren som vil avgjøre fremtiden til elektrisk tungt utstyr er batterier. Tungt maskineri og utstyr krever store mengder kraft, ofte mye mer enn et typisk forbrukerkjøretøy trenger. Som et resultat vil noe sånt som en elektrisk dumper trenge en enorm batterikapasitet for å kjøre på elektrisitet.

På den ene siden, prisen på EV-batterier har vært stigende, sannsynligvis på grunn av økende etterspørsel over hele verden etter batterimaterialer som litium. Selve størrelsen på batteriene som er nødvendige for tungt utstyr kan gjøre dem uoverkommelig dyre.

I tillegg vil lading av et så stort batteri ta timer, noe som kan skade produktiviteten på arbeidsplassen. Dette utgjør en spesiell utfordring for markedet for leieutstyr. Det er mange fordeler med å leie tungt utstyr, som lavere vedlikeholdskostnader og mer fleksibilitet mellom prosjektene. Lange ladetider kan gjøre det for vanskelig å leie batteridrevet utstyr siden en lader vil være nødvendig på stedet.

Brenselceller: Den perfekte løsningen for tunge maskiner?

Det er et alternativ til konvensjonelle EV-batterier som kan være nøkkelen til å elektrifisere tungt utstyr – brenselceller. Brenselcellene er fylt med rent drivstoff—ofte hydrogen—som driver en kjemisk reaksjon som lager strøm.

Hyundai Xcient brenselcellebil
Hyundai har allerede brenselcellebiler som presterer på veien

I motsetning til batterier trenger ikke brenselceller å lades opp. De fyller ganske enkelt mer hydrogen, omtrent som et konvensjonelt gassdrevet kjøretøy. Imidlertid skaper ikke hydrogenbrenselceller skadelige klimagassutslipp, i motsetning til fossilt brenseldrevet utstyr. Dessuten er de svært energieffektive, noe som kan føre til lavere drivstoffkostnader.

Brenselceller unngår også den dyre litiumbatteriforsyningskjeden, noe som kan bidra til å holde kostnadene for tungt elektrisk utstyr nede. Å minimere kostnadene for nye verktøy er avgjørende for å sikre høye bruksrater.

Fjerning av batterier fra elektrisk tungt utstyr forbedrer også kjøretøyenes generelle bærekraft. Råkobolten for litium-ion-batterier er notorisk hentet fra uetiske gruveselskaper som har en skadelig sosial og miljømessig innvirkning i Den demokratiske republikken Kongo.

Volvo Trucks & Volvo Construction Equipment har brenselcellekjøretøyer på og terreng
Volvo Trucks & Volvo Construction Equipment har brenselcellekjøretøyer på og terreng

Brenselceller er ikke bare bedre for miljøet – de er også mer brukervennlige. Bekvemmeligheten ved å fylle drivstoff på en hydrogenbrenselcelle sammenlignet med å lade opp et batteri kan gi brenselceller en spesiell fordel i markedet for tungt utstyr. Å fylle på en brenselcelle tar minutter, akkurat som en tur til bensinstasjonen. Timelange ladetider for batteridrevet tungt utstyr blek i forhold.

Tallrike produsenter utvikler allerede batteridrevet elektrisk anleggsutstyr, inkludert en 26-tonns gravemaskin bruker et 300 kWh batteri. Brenselcelleteknologien går også fremover, spesielt i store elektriske kjøretøy som semi lastebiler, der Volvo Trucks, Toyota/Hino, PACCAR, Daimler Trucks og Hyundai begge legger til brenselceller til sine elektriske lastebiler. Ettersom industrien for tungt utstyr og elektriske kjøretøy sliter med utfordringene i batteriforsyningskjeden, vil det sannsynligvis bli lansert flere hydrogenbrenselcellekjøretøyer og -maskiner i årene som kommer.

Elektrifisering av tungt maskineri og utstyr

Fremtiden for elektrifisering av tungt utstyr og maskiner er delt mellom batterier og hydrogen brenselceller. Forsyningskjedeutfordringer i batterimarkedet og kraftbehovet til tungt utstyr gjør det sannsynlig at brenselceller kan være nøkkelen til å elektrifisere tungt utstyr.

Mer om Heavy-Duty elektrifisering

Nyheter: Har Nikolas grunnleggers aktiviteter endret EV-samtalen

Hvor lenge til elbilflåter tar over

Nyheter: Toyota flytter inn i Big Truck BusinessSe Kilden