HobSensus fra Prefect Controls er gode nyheter for brannstatistikk

May 11, 2023 | Diverse


HobSensus fra Prefect Controls er gode nyheter for brannstatistikk

Siden 2011/12 har antallet innenlandsbranner i Storbritannia falt med 23,5 %. Det er absolutt gode nyheter. Men brannmannskaper ble fortsatt kalt ut til nesten 35 500 hendelser i 2021/22.

Når dataene er boret i og vi fjerner bevisste handlinger og direkte dumhet som årsak, finner vi at 10 % av brannene kan tilskrives komfyrhendelser, nærmere bestemt kokekar på kokeplater.

En måte å redusere dette tallet på er å sikre at de med større risiko ikke kan utilsiktet la en kokeplate stå på hvis de forlater kjøkkenet uten tilsyn mens de lager mat.

Men det er ikke bare mennesker som lever med demens; sårbare voksne som lever selvstendig; de i hjelpehjem eller skjermet bolig; eller studenter som bor i universitetsboliger – vi er alle brukere av kokeplater og har potensial til å bli distrahert mens vi tilbereder måltider.

HobSensus er en enkel å bruke, enkel å installere enhet som hindrer kokeplater fra å stå på når kjøkkenet er ledig.

Den har to handlingsmetoder. For det første en timer som kan stilles inn på 20, 30, 45 eller 120 minutter – god tid til de fleste kokeplaterbaserte måltider. Etter det første trykket på knappen starter nedtellingen og når tiden går, brytes strømmen til koketoppen.

For det andre er det en sensor som overvåker temperaturen på koketoppen ved å dele den inn i 64 soner. Hvis temperaturen i en sone stiger til et farlig nivå, vil den avgi en alarm for å varsle de nære om at den fortsatt er på. Hvis det ikke gjøres noe og temperaturen fortsetter å stige, vil strømmen til koketoppen kuttes – i god tid før flammepunktet for eventuell matolje.

I tillegg til å redusere risikoen for brann, reduserer HobSensus også sannsynligheten for at skadelige gasser utløser røykvarslere og ubehagelige lukter som tar over kokeplassene.

HobSensus er ikke en brannalarm, men den reduserer risikoen for at koketoppen er synderen, ved å kutte strømmen til en komfyr langt før det er fare for antennelse.

Et fornuftig tillegg til ethvert kjøkken, men spesielt egnet når det er installert i boligen nevnt tidligere. Samvittighetsfulle utleiere og pleiere vil glede seg over at kjøkken er tryggere med HobSensus på veggen.

Finn ut mer herKilde