SMS for å kartlegge opptil 3000 britiske eiendommer som en del av partnerskapet for innovasjon av smarte målere

Dec 21, 2022 | Diverse


SMS for å kartlegge opptil 3000 britiske eiendommer som en del av partnerskapet for innovasjon av smarte målere

Firmaet med smarte energiløsninger, SMS, har vunnet en ny kontrakt med Alt HAN Co for å levere målesystemer for opptil 3000 hjem over hele Storbritannia. Undersøkelsene er en del av et innovasjonsprosjekt som tar sikte på å frigjøre fordelene med smarte målere for de 4 % av GB-hjemmene som for øyeblikket ikke har tilgang til dem.

De innenlandske eiendommene er blitt identifisert av Alt HAN Co – det regulerte, ikke-for-profitt-kollektivet av britiske energileverandører – som kandidatbygg for sitt nye sett med hybrid kablede og trådløse teknologiløsninger designet for å øke tilkoblingen til smartmålere.

Det er anslått at opptil én million britiske husholdninger for tiden er hindret av tilkoblingsproblemer der komponentene i hjemmenettverket (HAN) – energimålerne, hjemmeenheten og kommunikasjonshuben som utgjør en standard smartmålerinstallasjon – er ute av stand til å kommunisere. Dette er oftest tilfelle i leiligheter, boligblokker og store boliger hvor komponenter må installeres lenger fra hverandre enn det normale HAN-serien tillater.

For å overkomme denne utfordringen har Alt HAN Co utviklet et sett med løsninger, som inkluderer strømnettverk1 utstyr produsert av Landis+Gyr, som muliggjør kommunikasjon av smarte måleenheter over en større avstand.

I tillegg til å utføre kartlegging av kandidatbygg, gir SMS også Alt HAN Co interoperabilitetstester for løsningen ved sitt Smart Test Center i Bolton, Lancashire. Anlegget replikerer en bygning med 46 individuelle leiligheter med gass- og elektrisitetsforsyninger, og hjelper til med å demonstrere konseptet på tvers av flere metertyper og variasjoner.

Tom Woolley, SMETS2-spesialist hos SMS, sa: “I tillegg til testtjenesten tilbyr vi allerede Alt HAN Co, som hjelper oss å få en forståelse av de tekniske aspektene ved løsningen og dens interoperabilitet med smarte målere, gjør dette oppmålingsarbeidet nå mulig oss for å ha en mye mer inngående forståelse av de spesifikke byggekravene også.

“Disse to kritiske trinnene sikrer at vi er i best mulig posisjon til å tilby energileverandører de spesialiserte installasjonstjenestene som kreves for å få tilgang til den gjenværende utilgjengelige boligmassen. Ved å gjøre det vil vi kunne låse opp de fulle fordelene med smarte målere for disse forbrukerne, samtidig som vi støtter leverandører med deres pålagte utrullingsmål.»

Finn ut mer om SMS herKilde