Strømbrytere mht lysbueslukking Medium

May 25, 2022 | Diverse


Typer effektbrytere mht lysbueslukkende medium

Følgende er forskjellige typer strømbrytere mht bue Blokkende medium

  1. Vakuumbryter
  2. SF6 effektbryter
  3. Oljebryter
  4. Air Blast Circuit Breaker

1. Vakuumbryter:

EN effektbryter er en enhet som avbryter en elektrisk krets for å forhindre uberettiget strøm forårsaket av en kortslutning, vanligvis et resultat av en overbelastning.

En vakuumbryter er en slags effektbryter, hvor bueslukkingen foregår i vakuummedium. Driften av veksling på og stenging av strømførende kontakter, og sammenhengende lysbueavbrudd skjer i et vakuumkammer i bryteren som kalles vakuumbryter.


2. SF6 effektbryter:

En effektbryter der SF6 under trykkgass brukes til å slukke. SF6 (Svovelheksafluorid)-gass har utmerkede dielektriske, lysbueslukkende, kjemiske og andre fysiske egenskaper som har bevist sin overlegenhet over andre lysbueslukkende medier som olje eller luft.

SF6 effektbryter

3. Oljebryter:

Oljebryter er en slik type strømbryter som brukte olje som et dielektrisk eller isolerende medium for lysbueslukking. Der kontaktene til bryteren er laget for å separere i en isolerende olje.

Når feilen oppstår i system kontaktene til strømbryteren er åpne under isolasjonsoljen, og det utvikles en lysbue mellom dem, og varmen fra lysbuen fordampes i den omkringliggende oljen.

Oljebryter

4. Air Blast Circuit Breaker:

Luftblåsingsbryter brukte trykkluft eller gass som lysbueavbrytende medium. I luftblåsingen lagres komprimert luft fra kretsbryteren i en tank og slippes ut gjennom en dyse for å produsere en høyhastighetsstråle; dette brukes til å slukke lysbuen.

Luftblåsingsbrytere brukes til innendørs tjenester i middels høyspenningsfelt og middels bruddkapasitet. Vanligvis opp til spenninger på 15 KV og bruddkapasiteter på 2500 MVA. Luftblåsingsbryteren brukes nå i høyspentkretser i utendørs brytergård for 220 KV linjer.

LuftkretsbryterKilde