Topptips for å holde deg trygg når du arbeider i høyden om vinteren | WernerCo

Jan 28, 2023 | Diverse


Kris Hallee, leder for produktutvikling hos WernerCo, deler sine 5 beste tips om hvordan du holder deg trygg mens du jobber i høyden om vinteren

Fall fra høyde er fortsatt den viktigste årsaken til arbeidsulykker, med anslagsvis 30 000 ikke-dødelige skader hvert år. Gjennom vintermånedene utgjør tøffe værelementer og dårlige lysforhold en ekstra helse- og sikkerhetstrussel og kan øke risikoen for skader. Siden disse forholdene kan påvirke en arbeidstakers evne til å utføre en jobb på en sikker måte, er det viktig å sikre at nødvendige forholdsregler tas for å forhindre farer.

1. Bruk passende klær

Å bruke riktige klær er avgjørende for trygt arbeid gjennom de kaldere månedene. Som et første forsvar mot kulde, må ekstra vinterlag holde brukerne varme og tørre, samtidig som de fortsatt tillate fri bevegelse og ikke svekke effektiviteten til PPE.

Ekstra vind kan bidra til minusgrader, som ofte gjør arbeid fra høyden mye kaldere enn på bakken. Å ta i bruk prinsippet om 3-lags plagg er en effektiv måte å holde seg varm og tørr. Et basislag skal være fukttransporterende og transportere svette bort fra huden, mens et mellomlag av en tykk genser eller fleece vil isolere varme for å holde deg varm; og et tredje ytre lag av en vanntett frakk vil skjerme deg mot vind og regn.

I tillegg anbefales det å bruke nok lag med klær for å beskytte ører, ansikt, hender og føtter med passende hatter, ansiktsdeksler, hansker og støvler. Som et ekstra sikkerhetstiltak bør det vurderes å kjøpe et reflekterende ytre lag som vil sikre at arbeiderne forblir godt synlige under dårlige lysforhold.

Det er viktig at eventuelle ekstra klær som hansker, hodeplagg eller ytre lag ikke påvirker synlighet, grep, hørsel eller bevegelse, eller svekker passformen til andre verneklær som brukes mens du er på jobb, noe som kan føre til ulykker.

2. Gå opp med risikovurderinger

Arbeid i høydeforskriften 2005 fremhever at risikovurderinger bør tas i betraktning ved organisering og planlegging av arbeid, og ved identifisering av nødvendige forholdsregler. Når det kaldere været kan påvirke både funksjonaliteten til utstyret og sikkerheten til arbeidsforholdene, bør regelmessige sikkerhetskontroller intensiveres i vintermånedene for å prøve å eliminere ytterligere risikoer.

Fall fra høyden kan komme fra farer som vannlekkasjer som kan bli til is; våte, råtnende blader; glatte våte eller isete overflater; vannmettet eller glatt underlag som kan destabilisere tilgangsutstyr; og vind, vått eller snøvær som kan påvirke trygge arbeidsforhold, og deretter arbeidstakerens evne til å utføre jobber sikkert.

I tillegg må det foretas jevnlige kontroller av stiger og konstruksjoner for å se etter problemer forårsaket av lave temperaturer. Det er fortsatt viktig å være klar over hvilke standarder du skal se etter, og hvilke skritt som bør tas hvis det skulle oppstå et problem. Tegn å se etter inkluderer bevegelse fra opprinnelige festeposisjoner; frosne, skadede, løse eller manglende komponenter som skruer og festebolter; og rust og korrosjon.

I tillegg til vanlige risikovurderinger skal arbeiderne sørge for at stiger, konstruksjoner og utstyr både inspiseres og testes hver 12. måned. Å gjøre dette før vintermånedene vil sikre at virksomheter overholder lovpålagte krav og at utstyret er trygt å bruke i det kaldere været.

3. Iverksette kontrolltiltak

Når en risikovurdering er foretatt, bør arbeidstakere alltid sørge for at passende tiltak er iverksatt for å muliggjøre sikkert arbeid.

Hvis det er for mørkt på stedet til å tydelig kunne identifisere farer, må sikten forbedres ved å legge til mer belysning i området. Mens snø er godt synlig, er det kanskje ikke is og våte overflater. Avhengig av jobben, bruk sklifrie løsninger som rister og sklisikre overflater for å etablere trygge arbeidsplasser og veier for å minimere risikoen for ulykker. I tillegg, avhengig av jobben, må du alltid ta ekstra forholdsregler for å opprettholde maksimal sikkerhet når du arbeider i høyden.

Når utstyr kan bli skadet ved gjentatt frysing og tining, noe som kan føre til at det svekkes, er det viktig å holde det beskyttet. Der det er mulig er det alltid lurt å oppbevare utstyr i eller under trekk når det ikke er i bruk for å minimere denne risikoen. Fjern så mye is som mulig hvis den fryser og unngå å tørke den med en varmeovn. Kontroller regelmessig strukturer og utstyr i arbeidsområdet etter endringer i været, spesielt hvis du bruker et tårn eller stillas.

4. Oppdater helse- og sikkerhetsopplæringen

Å ha riktig opplæring er avgjørende for å sikre at arbeidstakere forstår helse- og sikkerhetsprosedyrer og arbeider i henhold til gjeldende krav, vet hvilke risikoer de skal passe på og hvordan de skal handle i tilfelle en ulykke. Det anbefales at en treningsoppfriskning gjennomføres minst hver sjette måned, så å gjøre dette i forkant av vintermånedene vil sikre at arbeiderne kan utføre arbeidet trygt og begrense risikoen for alvorlige skader dersom et fall skulle oppstå.

Kaldt vær kan ha uheldige effekter på kroppen, som ikke bare øker risikoen for ulykker, men også forårsaker forhold som kuldestress, frostskader og hypotermi. Alle arbeidere på stedet bør opplæres til å oppdage symptomene på disse tilstandene hos både seg selv og andre, som kan inkludere skjelving, forvirring, tap av koordinasjon og sløret tale.

5. Vær fleksibel

Når vinterværet kan være uforutsigbart, er det fortsatt viktig å være både forberedt og fleksibel for å omgå forholdene.

Sjekk alltid været i forkant av en jobb og overvåk det nøye. Hvis det viser tegn til å utgjøre en trussel mot helse og sikkerhet, utsett alltid jobben og fortsett når det er trygt å gjøre det og ikke går på akkord med sikkerheten.

Der det er mulig, begrense tid tilbrakt utendørs og planlegg visse oppgaver for bestemte timer på dagen der det er bedre belysning og for å unngå potensiell vind, regn eller snø.

Å jobbe ute i kaldt vær krever mer energi enn å jobbe under varmere forhold, noe som betyr at arbeidere er mer tilbøyelige til å trette raskere enn vanlig, noe som kan påvirke konsentrasjonen og utgjøre en risiko for sklir og fall. Introduser hyppigere pauser og gi ekstra tid til å hvile, varme opp og bytte til tørre klær om nødvendig, og at jobbene roteres mellom arbeiderne der det er mulig.

Arbeid i høyden innebærer regelmessig arbeid utendørs, hvor eksponering for værelementene ofte er uunngåelig. Med ytterligere sikkerhetstiltak og tilstrekkelig opplæring for å sikre at arbeidere både kan forebygge farer og handle hensiktsmessig når ulykker inntreffer, kan proaktive skritt tas for å opprettholde en sikker arbeidspraksis mens de arbeider i høyden og bidra til å redusere antallet ulykker og dødsulykker som rapporteres hver år.

For å finne ut mer informasjon om utvalget av tilgangsløsninger, klikk her

For mer om WernerCo-trening, klikk herKilde